لوگو-اکسیر-پلیمر
اکسیر پلیمر تولید کننده گرانول های بازیافتی P.P _ P.S کامپاندهای پلیمری , مستربچ و افزودنی

تداوم حیات با گام های سبز اکسیر پلیمر

اکسیر پلیمر با بازیافت پلی پروپیلن و پلی استایرن به طبیعت کمک میکند.

 در تعریفی دیگر می‌توان گفت کاری که اکسیر پلیمر میکند عبارت است از فرایند پردازش مواد مصرف شده به محصولات و مواد تازه به منظور جلوگیری از به هدر رفتن مواد سودمند بالقوه (ذخیره‌ای)، کاهش مصرف مواد خام، کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا حاصل از سوختن مواد و آلودگی آب‌ها حاصل از تدفین زباله‌ها در خاک به وسیلهٔ کاهش مقدار معمول زباله‌ها و کم کردن نشر گازهای گلخانه‌ای در مقایسه با تولید خالص.